LOGIN
Gebruikersnaam
Wachtwoord

Intramed neemt Fastguide over

  • Grote besparing zorgkosten mogelijk door effectievere inzet eerstelijnszorg
  • Gedroomde oplossing voor eerstelijnszorg
  • Integratie softwaresystemen
  • Versnelling in ontwikkeling nieuwe concepten
  • Belangrijke stap in bewijsvoering effecten paramedische behandelingen
Waldemar en Gerard

Waldemar en Gerard

WADDINXVEEN, 11 september 2012 – Er kan in de zorg kosteneffectiever gewerkt worden door de eerstelijnszorg effectiever in te zetten. Behandeling door paramedici, zoals fysiotherapeuten, kan een alternatief zijn voor duurdere tweedelijnszorg. Door met softwareoplossingen een bijdrage te leveren aan de bewijsvoering in dezen, wil Intramed, marktleider op het gebied van software voor de paramedische zorg, die goedkopere oplossingen dichterbij brengen.

Intramed heeft per 4 september 2012 branchegenoot Fastguide overgenomen. Integratie van de softwaresystemen van beide bedrijven levert voor de klant een totaaloplossing die zowel verregaande efficiencyverbetering brengt als verdieping van de kwaliteit van de informatie. Dat laatste is in de ogen van beide bedrijven noodzakelijk om de toegevoegde waarde van paramedici in kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de zorg aan te tonen.

De strategie van beide bedrijven is tweeledig. De geboden integrale softwareoplossingen zijn gericht op efficiency, waardoor therapeuten minder administratief belast worden en meer tijd aan zorg kunnen besteden. Tegelijkertijd bieden Intramed en Fastguide instrumenten om aan te tonen dat eerstelijnszorg een goedkoper en effectiever alternatief kan zijn voor de tweedelijnszorg in ziekenhuizen. In dat tweede traject is met name Fastguide actief. Het bedrijf werkt samen met universiteiten en andere kennisinstituten om nieuwe concepten te ontwikkelen. De samenwerking met Intramed biedt de mogelijkheid grotere groepen therapeuten bij deze concepten te betrekken. De uitwisselbaarheid van de softwarepakketten die nu gerealiseerd gaat worden, verlaagt de drempel.

Gerard Boschman, directeur van Intramed: “We hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie voor het ontwikkelen van nieuwe ideeŽn die de gezondheidszorg in Nederland verder moeten helpen. Wij ervaren dagelijks dat met name de groep fysiotherapeuten bedreigd wordt. De samenwerking tussen Intramed en Fastguide leidt tot softwareoplossingen die therapeuten helpen hun toegevoegde waarde aan te tonen aan verzekeraars en de maatschappij. De eerstelijnszorg kan groeien door met specialistische behandelingen een goed alternatief te bieden voor de duurdere tweedelijnszorg. Maar dan moet het effect van dergelijke alternatieven wel aangetoond en gedocumenteerd zijn. Er zijn tal van voorbeelden waarbij eerstelijnszorg een effectiever en goedkoper alternatief kan zijn dan operatie en bijbehorend verblijf in het ziekenhuis. Samen met Intramed en Fastguide kunnen paramedici de daarvoor benodigde bewijslast gaan leveren"

Waldemar Hogerwaard van Fastguide: “De samenwerking is ingegeven vanuit de behoefte van onze klanten aan een totaalpakket. ‘Koppel jullie programma’s aan Intramed’, is de meest gemaakte opmerking en daar komen we nu aan tegemoet. De overname van Fastguide door Intramed gaat verder dan dat en zal voor de klant enorme synergievoordelen brengen. De specialistische activiteiten zullen versterkt worden, terwijl de efficiency op het gebied van registratie en afsprakenbeheer voor een grotere groep beschikbaar komt"

Over Intramed
Intramed is marktleider op het gebied van software voor de paramedische zorg. Meer dan 19.000 paramedici gebruiken de software van Intramed. De software van Intramed wordt gebruikt in de opleiding van enkele groepen paramedici. Intramed werkt intensief samen met alle betrokkenen in de zorgketen, van klanten tot verzekeraars.

Over Fastguide
Fastguide is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van webbased ketenbrede informatiesystemen, volgsystemen, praktijksoftware en (specialistische) elektronische patiŽntendossiers (EPD) op basis van evidence-based richtlijnen. Bij de ontwikkeling van software werkt Fastguide onder andere samen met de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meer informatie: www.intramed.nl 
succesvolle pilot eGPO
24-06-2013
De eGPO pilot in de regio Haaglanden werd op 19 juni 2012 afgesloten met een positieve beoordeling. Het eGPO wordt verder geïmplementeerd in de regio Den Haag.

 

CZ en claudicatio intermittens
01-01-2013
Vanaf 2013 start CZ met een selectief contracteer beleid voor patienten met Claudicatio Intermittens

 

Intramed neemt Fastguide over
11-09-2012
Intramed heeft per 4 september 2012 branchegenoot Fastguide overgenomen.